Το Σωματείο Α.μ.Ε.Α. Ν. Χανίων ιδρύθηκε το 2001 και είναι ένας Α' θμιος Κοινωνικό-συνδικαλιστικός Φορέας των ατόμων με αναπηρία όλων των κατηγοριών. Εκπροσωπείται στην ΕΣΑμεΑ ( Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία) και αριθμεί περίπου 1200 μέλη. Οι κύριο σκοποί του Σωματείου αφορούν την οργάνωση όλων των Α.με.Α. που διαμένουν στο Ν. Χανίων και την προβολή και επίλυση των θεμάτων των Α.μ.Ε.Α. που σαν στόχο έχει την προώθηση και προαγωγή των ανθρωπίνων και κοινωνικών τους δικαιωμάτων.

Επίσης, το Σωματείο παρεμβαίνει στην διαμόρφωσης συμπλήρωση και τροποποίηση της νομοθεσίας που αφορά τα Α.με.Α.ώστε να προωθήσει και να βελτιώσει την επαγγελματική αποκατάσταση και απασχόληση των ατόμων αυτών καθώς και την ανάπτυξη κατάλληλων δομών και υποδομών για την ένταξη τους στο κοινωνικό χώρο. Το Σωματείο συμμετέχει ενεργά σε Ομοσπονδίες Νομαρχιακού ή περιφερειακού χαρακτήρα καθώς και στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες προκειμένου η δράση του να στηρίζεται στις πολιτικές των παραπάνω ομοσπονδιών.

Μέσα από τη διαδικασία αυτή το σωματείο επιτυγχάνει ένα σωρό στόχους που σχετίζονται με την αγορά εργασίας, με την ενημέρωση για την υπάρχουσα νομοθεσία, με την πληροφόρηση για την ασφαλιστική κάλυψη και την κάρτα στάθμευσης καθώς επίσης διοργανώνει ημερίδες, εκπομπές για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, παρεμβάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για προσβασιμότητα και καλύτερες συνθήκες μετακίνησης και ίσα δικαιώματα. Το Σωματείο μεταξύ άλλων έχει αποκτήσει επίσημα το δικό του "Λευκό Ταξί", το οποίο εξυπηρετεί άτομα με σοβαρά κινητικά προβλήματα.

Σ' ένα κόσμο. του οποίου ζητούμενο είναι η ανθρωπιά, οι τοπικές Δομές που υποστηρίζουν την Αναπηρία, δεν θέλουν να το χάσουν από τα μάτια τους. Στην κατεύθυνση αυτή, δεσμευτικές είναι οι κατακτήσεις και οι κατευθύνσεις που, η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο όνομα των απανταχού αναπήρων στην Ευρώπη, προασπίζει. Το Σωματείο των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Χανίων, θέλει να πιστεύει, ότι πρωτοπορεί ως προς την προσοχή, τις προοπτικές, τις διεκδικήσεις...


"Τίποτα για μας χωρίς εμάς"